Spelsysteem:

Nadat in 2011 Bart zijn nieuwe hok is geplaatst is er nog een jaar met de oude duiven gespeeld vanaf het oude hok op het erf van Gerard. Eind 2011 zijn een flink aantal van de vliegduiven van Bart overgewend naar het nieuwe hok. 

 

Als gevolg hiervan is er in 2012 een jaar op nest gespeeld. De duiven zijn hierbij in het voorjaar gekoppeld en hebben toen een jong groot gebracht. Na het spenen van de jongen zijn de bakken half gezet, maar de koppels niet gescheiden. Dit om te voorkomen dat de duiven terug zouden gaan naar het oude adres. 

Het inspelen van de duiven is gedaan op de halve bakken. Heel af en toe werd er een eitje gelegd, maar over het algemeen hielden de duiven zich rustig. Na de fondvluchten toe zijn de duiven gericht gekoppeld om ze zo in te kunnen korven op een mooie stand. 

 

Omdat Gerard en Bart eigenlijk altijd het dubbel weduwschap hebben gespeeld was het zoeken naar de juiste methode bij het nestspel. Het voelde niet top.

Hierdoor heeft Bart besloten om in 2012 weer terug te gaan naar het dubbel weduwschap en dat systeem wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gehanteerd. 

 

Op dit moment wordt er dus gespeeld met doffers en duivinnen op weduwschap en de ploeg vliegduiven bestaat bij aanvang van het seizoen uit circa 40 duiven. In het weduwnaarshok is plaats voor 18 bakken en er worden altijd 1 a 2 reserve duiven aangehouden (zowel doffers als duivinnen).

 

De vliegduiven worden in de tweede helft van februari gekoppeld en brengen dan allemaal 1 jong groot. Zodra het jong circa 15 dagen oud is gaat de duivin eraf en brengt de doffer het jong verder groot. De duivinnen staan vanaf dat moment reeds op weduwschap en dat zal zo blijven tot het einde van het seizoen. 

Als het enigszins kan gaan de duiven vanaf week 1 de mand in. Ze worden dan wekelijks gespeeld tot 10 dagen voor het inkorven van hun eerste marathonvlucht. Tussen de marathonvluchten door wordt geprobeerd de duiven in het ritme te houden door het spelen van korte vluchtjes.

 

Voeding

De duiven worden 365 dagen per jaar gevoerd met mengelingen afkomstig van Garvo. Hierbij wordt afhankelijk van het seizoen gewisseld tussen de prestige vlieg, prestige kweek of prestige rui. In het vliegseizoen wordt daarnaast voor de fondvluchten gewerkt met de HE4000. 

 

Sinds enkele jaren wordt, op advies van Herman Garrtsen, de Solution toegevoegd aan het voer. Deze Solution zit 365 dagen per jaar door het voer gemengd. In het vliegseizoen tot 1/3 deel en in de overige periodes voor 1/5 deel. 

De Solution is dermate volledig uitgebreid dat het toevoegen van overige zaken overbodig is geworden. Voor Bart bevalt dit systeem uitstekend. 

 

In de zomer van 2018 is Garvo op bezoek geweest voor het maken van een kort "voerverhaal". Het resultaat is te zien op www.garvo.nl/voerverhalen

 

De accommodatie
De accommodatie
Het weduwnaarshok
Het weduwnaarshok